Tips för en lyckad badrumsrenovering

Att göra en badrumsrenovering är något som många husägare gärna skulle göra. Det krävs dock pengar, tid och energi för att det ska kunna genomföras. En förutsättning för en lyckad badrumsrenovering är bland annat god planering. I den här texten får du fler råd.

God planering

God planering är A och O för att ni ska bli nöjda med er badrumsrenovering. Innan projektet påbörjas bör det vara planerat in i minsta detalj. Det är en god idé att på förhand beställa hem till exempel kommoder, handfat och badkar innan rör och el ska dras. Detta så att ni kan dubbelkolla exakt var uppfästningar, genomföringar och liknande ska göras.

Dokumentera

Något som många förbiser under en badrumsrenovering är dokumentationen. Oavsett om du gör arbetet själv eller om du anlitar andra som gör jobbet åt dig, är det bra att ta bilder genom processen. Det här kan vara en god idé inför framtiden, till exempel i diskussioner med försäkringsbolag, eller om brister skulle visa sig långt senare.

Belysningen

Belysningen förtjänar mycket uppmärksamhet i en badrumsrenovering. Nu har ni tillfälle att både göra den stämningsfull och funktionell. Stark lyse nära speglar är bra vid till exempel rakning eller sminkning, medan dimmers och annan trevlig belysning sätter stämningen.

Det finns en uppsjö av olika produkter på marknaden, och det kan vara värt tiden det tar att gå igenom många olika modeller. Jämför priser, estetik och funktionalitet.

Snåla inte på materialen

Använd godkända produkter. Annars finns en risk att du ångrar dig lite längre fram. Till exempel bör du välja följande material med omsorg:

  • Spackel
  • Byggskiva
  • Tätskikt

Det finns många områden i en badrumsrenovering där du kan spara in en del pengar, men just dessa material är kanske inte ett av dem. På senare år har det blivit vanligare att man använder gipsskivor klädda i papper i badrummet, men många rekommenderar fortfarande våtrumsskivor av oorganiska material.

Tänk på att badrummet ska vara praktiskt i vardagen

Det kan vara lätt att förlora sig i estetik och material inför en badrumsrenovering. I slutändan ska badrummet dock även vara praktiskt och användbart. Exempel på saker man kan göra är som följer:

  • Planera för nattbelysning så att både vuxna och barn enkelt kan hitta till badrummet utan att lampan i taket behöver tändas.
  • Har du dyrt smink? En del kosmetikaprodukter ska förvaras kallt. På senare år har det blivit allt mer populärt att ha ett litet kylskåp i badrummet där dessa kan förvaras.
  • Planera uttagen väl. Dölj de gärna i väggskåp och bakom kommoder genom att såga hål i baksidan på dessa. Många vill ha ett behändigt uttag för radion eller mobilladdaren.
  • Har du en stor familj? Det kan vara en idé att överväga att bygga toaletten avskilt, så att flera kan vara inne i badrummet samtidigt. Med barn i tonåren kan det här även övervägas för duschen.

Följer du tipsen ovan är du på god väg till en lyckad badrumsrenovering. Glöm inte att följa branschreglerna från organisationer so GVK, BKR och Säker vatten.

Byggmaterialen

Kostnaden för byggmaterial varierar kraftigt från en köksrenovering till den andra. Om du till exempel ska passa på att måla om tak och väggar, eller lägga om golvet, kommer det här att lägga till betydliga summor till det sammanlagda priset för din köksrenovering. Bor du i en gammal fastighet finns risken att du behöver förstärka såväl väggar som tak innan du kan fästa de nya skåpen i väggen på säkert vis.

Du kan låta din hantverkare hjälpa till med inköpen. Det finns kanske inte samma möjligheter att spara pengar då, men du kan åtminstone känna dig trygg med att de har vad som behövs under processens gång.

Sköter du inköpen själv kan du gå på fyndjakt. Var dock noga med vilka material du kompromissar med – optimalt är givetvis om du kan fynda utan att tumma på kvaliteten. Ha också i åtanke att en långsiktig och hållbar köksrenovering är mer ekonomiskt än en renovering som är billig att utföra, men som för med sig problem i ett senare skede.

Kostnadsposter i en köksrenovering

Köksrenovering är något som många husägare drömmer om att göra. För att det ska lyckas krävs dock att det finns ekonomi, tid och energi till att låta projektet genomföras. För många är just ekonomin något som känns svåröverkomligt. I den här texten tar vi upp de störa utgiftsposterna i en köksrenovering – och ger förslag på hur du kan spara in pengar på dessa moment. Med små insatser kan stora summor sparas.

Inredning och vitvaror

Inredning och vitvaror utgör ofta en betydande del av kostnaden för en köksrenovering. Något som är tacksamt är att du på förhand exakt kan planera för dessa utgifter genom att titta på deras priser på nätet eller i butik. Tittar du online finns goda möjligheter att jämföra priser, funktioner och leverantörer. Även samma produkt kan skilja sig en del i pris mellan olika butiker. Glöm inte att tänka långsiktigt – en energisnål vitvara kanske är lite dyrare i inköp, men kanske också betalar tillbaka sig (och mer) på en relativt kort period.

Arbetskostnaden

Vad arbetskostnaden landar på för en köksrenovering är givetvis svårt att säga på rak arm. Det beror på hur stort köket är och hur omfattande renoveringen ska vara. För ett normalstort kök kan kostnaderna landa på allt mellan 20 000 och 80 000 kronor efter ROT.

Det kanske uppenbara förslaget för att spara pengar är att göra så mycket som möjligt själv. En del arbeten bör, eller får, du dock inte göra på egen hand. Hit hör till exempel de flesta elarbeten. Ska el dras eller kopplas krävs att en behörig elinstallatör gör det. Däremot finns det mindre arbeten du kan göra själv, så som att montera dosor exempelvis.

Var noggrann när du bestämmer vad du ska göra själv och inte. Tala gärna med ditt försäkringsbolag innan. Förutom risker för till exempel hälsa (el) och jobbiga fuktskador (VVS), finns också risken för att ditt försäkringsbolag inte vill betala ut pengar för en skada som skett till följd av icke-fackmannamässigt utfört arbete.

Tecken på att badrummet behöver renoveras

Vissa genomför en badrumsrenovering enbart ur ut estetiskt perspektiv. De vill få ett nyare, fräschare och snyggare badrum. Andra gör renoveringen när det verkligen måste ske – dvs. när skador upptäckts som innebär att åtgärd måste genomföras. Följande är tecken på att badrumsrenovering behöver ske.

Sprucken kakelplatta?

En sprucken kakelplatta måste inte innebära en total badrumsrenovering. Däremot bör en åtgärd vidtas och viss undersökning ske. Det bästa är att ta in en fackman som kan göra mätningar för att se om fuktspärren fortfarande är intakt. I detta fall kan det räcka med att foga samman plattan. Inte lika snyggt som annars – men betydligt billigare än att renovera om hela badrummet.

Dålig odör

Om det luktar illa i ett badrum är till stor sannolikhet avloppet vid handfat eller dusch som luktar illa. Första steget bör alltså vara att rengöra dessa så mycket det går. Ligger doften kvar? Då kan det komma från mögel eller fukt som skapar denna doft. Det kan uppstå genom att fukt har tagit sig in bakom fuktspärren och där skapat detta mögel.

Eftersom det är fukt som är orsaken till möglet är det även fuktmätare som kan användas för att upptäcka fukten. Upptäcks fukt bakom fuktspärren behöver en hel badrumsrenovering ske. Det går nämligen inte att öppna upp spärren på enbart ett ställe för att sedan stänga igen den.

Fuktfläckar

Klassiska fuktfläckar tyder på att fukt har ”vandrat” i väggar eller tak. Det kan vara fukt som vandrat från badrummet till andra delar av huset men ofta syns fuktfläckarna på väggen i badrummet eller intill liggande vägg. Fuktfläckar kan innebära att fukt funnits men torkat upp – eller att det finns fukt kvar i väggen.

 Felmonterad golvbrunn – vanligt fel vid badrumsrenovering

En av de vanligaste orsakerna till vattenskador i badrum är en felmonterad golvbrunn. Är den inte korrekt monterad ökar risken för att fukt kan tränga in i golvet och förbi fuktspärren. Detta kan en oberoende besiktningsman kontrollera om man själv känner sig osäker. Dessa personer kan även söka efter fukt och upptäcka eventuella brister i badrummets konstruktion.

Ett exempel är att det finns regler som anger att en golvbrunn ska ha minst 200 mm till närmaste vägg. Om den är belägen närmare ökar risken för vattenskada – men det betyder inte att det absolut kommer uppstå en skada. Som med all renovering handlar det om att minimera riskerna.

Monteringar har skett i enbart gipsskiva

Genom att knacka i väggen går det att definiera var det sitter reglar och var det enbart sitter gipsskivor. Montering av blandare och uppsättning av skåp ska alltid ske med montering i en regel eftersom påfrestningen blir för stor på en gipsskiva.

Upptäcks något vara monterat enbart mot en gipsskiva bör ny montering ske och tidigare hål fyllas med silikon. Detta i sig bör inte vara en orsak till en ny badrumsrenovering. Däremot kan fäste i enbart gipsskiva resultera i att fukt kommer in i fästanordningen. Detta eftersom gipset är porösare än trä och därmed kan skapas större hål vid fästningen.

Tips: Anlita proffs när en badrumsrenovering ska genomföras. Statistik visar att risken för att få vattenskada mångdubblas om en privatperson har utfört arbetet istället för en auktoriserad fackman.