Arbetskostnaden

Vad arbetskostnaden landar på för en köksrenovering är givetvis svårt att säga på rak arm. Det beror på hur stort köket är och hur omfattande renoveringen ska vara. För ett normalstort kök kan kostnaderna landa på allt mellan 20 000 och 80 000 kronor efter ROT.

Det kanske uppenbara förslaget för att spara pengar är att göra så mycket som möjligt själv. En del arbeten bör, eller får, du dock inte göra på egen hand. Hit hör till exempel de flesta elarbeten. Ska el dras eller kopplas krävs att en behörig elinstallatör gör det. Däremot finns det mindre arbeten du kan göra själv, så som att montera dosor exempelvis.

Var noggrann när du bestämmer vad du ska göra själv och inte. Tala gärna med ditt försäkringsbolag innan. Förutom risker för till exempel hälsa (el) och jobbiga fuktskador (VVS), finns också risken för att ditt försäkringsbolag inte vill betala ut pengar för en skada som skett till följd av icke-fackmannamässigt utfört arbete.