Att arbeta som rörmokare

En rörmokares jobb innefattas av att jobba med rör inom VVS. Jobbet kan även innefattas av att ta sig an likvärdiga uppdrag som en VVS-montör gör. Den huvudsakliga uppgiften som en rörmokare har är att installera och reparera anläggningar inom VVS. Anläggningar som är vanligt förekommande är exempelvis varmvattenberedare, värmepumpar, värmeelement samt fläktar. Andra ting som sköts av en rörmokare är att vattnet i avloppen fungerar som det ska. I ett nybygge där flera olika yrkesgrupper inom bygg är med är det vanligt förekommande att en rörmokares jobb är att se till att vatten och avlopp installeras. Därav finns oftast en rörmokare med redan i ritningsstadiet för att få en större inblick i vad som ska göras. Utöver dessa arbetsuppgifter kan en rörmokares jobb variera från att installera en ny diskmaskin till en helomfattande badrumsrenovering. I det stora hela besitter en rörmokare borås kunskap inom områden som har med vatten, el och avlopp att göra. Det är inte ovanligt att en rörmokare tar hjälp av en VVS-montör under ett jobb och vice versa eftersom de har liknande kunskapsområden. Många av en rörmokares utryckningar till kunder görs när det har blivit stopp i avloppen. Här behövs kunskapen eftersom en rörmokare kan avgöra om rören går att spola rent eller om de måste bytas ut. Därmed ingår det i jobbet som rörmokare att installera nya vattenpumpar samt rör. Exempelvis när rören har blivit så pass utslitna och gamla att de måste bytas ut är det en rörmokare som tar sig an jobbet.

Utbildning för att bli rörmokare

Många av dem som väljer rörmokaryrket går en gymnasieutbildning med inriktning VVS – och fastighetsprogrammet. På denna gymnasieutbildning får du lära dig allt inom det teoretiska samt att du kommer att få vara ute på fältet i form av praktik med erfarna rörmokare. Efter en avslutad utbildning med godkända betyg följs denna vanligtvis av en lärlingsperiod där du får betalt för dina tjänster med hjälp av en erfaren rörmokare som din handledare. Lärlingslönen skiljer sig från den vanliga rörmokarlönen eftersom du som lärling fortfarande anses vara under upplärning. När lärlingsperioden är klar är det vanligt att du kan bli anställd av firman som du har gått lärlingsperioden hos. Dock finns möjligheten även att testa lyckan på andra firmor eller att starta en egen firma. Rent generellt är det inte svårt att få jobb som rörmokare då behovet finns. Sedan är en rörmokarlön ett relativt välbetalt arbete med ett genomsnitt på ungefär 30 000 kr i månaden. Om du inte har gått en gymnasieutbildning med inriktning VVS – och fastighetsprogrammet finns det även möjlighet att bli rörmokare i ett senare skede av livet. Det finns nämligen ett flertal olika yrkeshögskolor som ger dig samma förutsättningar som du skulle fått via en gymnasieutbildning.