Tecken på att badrummet behöver renoveras

Vissa genomför en badrumsrenovering enbart ur ut estetiskt perspektiv. De vill få ett nyare, fräschare och snyggare badrum. Andra gör renoveringen när det verkligen måste ske – dvs. när skador upptäckts som innebär att åtgärd måste genomföras. Följande är tecken på att badrumsrenovering behöver ske.

Sprucken kakelplatta?

En sprucken kakelplatta måste inte innebära en total badrumsrenovering. Däremot bör en åtgärd vidtas och viss undersökning ske. Det bästa är att ta in en fackman som kan göra mätningar för att se om fuktspärren fortfarande är intakt. I detta fall kan det räcka med att foga samman plattan. Inte lika snyggt som annars – men betydligt billigare än att renovera om hela badrummet.

Dålig odör

Om det luktar illa i ett badrum är till stor sannolikhet avloppet vid handfat eller dusch som luktar illa. Första steget bör alltså vara att rengöra dessa så mycket det går. Ligger doften kvar? Då kan det komma från mögel eller fukt som skapar denna doft. Det kan uppstå genom att fukt har tagit sig in bakom fuktspärren och där skapat detta mögel.

Eftersom det är fukt som är orsaken till möglet är det även fuktmätare som kan användas för att upptäcka fukten. Upptäcks fukt bakom fuktspärren behöver en hel badrumsrenovering ske. Det går nämligen inte att öppna upp spärren på enbart ett ställe för att sedan stänga igen den.

Fuktfläckar

Klassiska fuktfläckar tyder på att fukt har ”vandrat” i väggar eller tak. Det kan vara fukt som vandrat från badrummet till andra delar av huset men ofta syns fuktfläckarna på väggen i badrummet eller intill liggande vägg. Fuktfläckar kan innebära att fukt funnits men torkat upp – eller att det finns fukt kvar i väggen.

 Felmonterad golvbrunn – vanligt fel vid badrumsrenovering

En av de vanligaste orsakerna till vattenskador i badrum är en felmonterad golvbrunn. Är den inte korrekt monterad ökar risken för att fukt kan tränga in i golvet och förbi fuktspärren. Detta kan en oberoende besiktningsman kontrollera om man själv känner sig osäker. Dessa personer kan även söka efter fukt och upptäcka eventuella brister i badrummets konstruktion.

Ett exempel är att det finns regler som anger att en golvbrunn ska ha minst 200 mm till närmaste vägg. Om den är belägen närmare ökar risken för vattenskada – men det betyder inte att det absolut kommer uppstå en skada. Som med all renovering handlar det om att minimera riskerna.

Monteringar har skett i enbart gipsskiva

Genom att knacka i väggen går det att definiera var det sitter reglar och var det enbart sitter gipsskivor. Montering av blandare och uppsättning av skåp ska alltid ske med montering i en regel eftersom påfrestningen blir för stor på en gipsskiva.

Upptäcks något vara monterat enbart mot en gipsskiva bör ny montering ske och tidigare hål fyllas med silikon. Detta i sig bör inte vara en orsak till en ny badrumsrenovering. Däremot kan fäste i enbart gipsskiva resultera i att fukt kommer in i fästanordningen. Detta eftersom gipset är porösare än trä och därmed kan skapas större hål vid fästningen.

Tips: Anlita proffs när en badrumsrenovering ska genomföras. Statistik visar att risken för att få vattenskada mångdubblas om en privatperson har utfört arbetet istället för en auktoriserad fackman.