Vad är egentligen en autoklav

En autoklav är en sorts tryckkokare som används för att sterilisera bland annat kemikalier, textilier, metallvaror och glas. En autoklav finns inom sjukvården, i deras biologiska laboratorier, inom tandvården och inom livsmedelsindustrin. Det var 1879 som den franske mikrobiologen, Charles Chamberland, uppfann autoklaven.

Olika sorters autoklaver

Det finns autoklaver i alla storlekar, från små till riktigt stora. Hos tandläkare, läkare, ögonläkare, veterinärer och tatuerare finns en så kallad bordsautoklav för sterilisering av mindre instrument. Autoklaven ska uppfylla Europastandard och den är uppdelad i tre huvudgrupper.

Så fungerar en autoklav

Det är oerhört viktigt att sterilisera vissa material för att säkerhetsställa en hög hygiennivå och förhindra smittspridning. Autoklaven är ett av det enklaste sättet för sterilisering av material och sedan Charles Chamberland uppfann den har den varit till stor hjälp inom sjukvården och livsmedelsindustrin med mera. Innan ett material ska steriliseras är det viktigt att en kontroll görs så att materialet klarar av en autoklavering.

Tryck och temperatur

Vid en autoklavering finns det flera olika normer och tekniker som kan tillämpas. Samtliga modeller har det gemensamt att, tryck och hög temperatur behövs för att kunna utföra steriliseringen. Eftersom inte mikroorganismer klarar av att vistas i höga temperaturer under en längre tid, är autoklavering ett utmärkt sätt att få bort både patogena och ickepatogena mikroorganismer.

Exempel på material som klarar en autoklavering

Alla sorters autoklaver klarar av att sterilisera metall, plast, glas textilier och mycket mer. Det finns dock bättre och mindre bra autoklaver, beroende på hur det som ska steriliseras hos www.ad-medical.se är förpackade.

Klass B-autoklav

Den så kallade klass B-autoklaven bedöms vara den pålitligaste. Den är utformade på så sätt att material som fordrar en djup genomträngning, som till exempel slangar, kablar och porösa material kan steriliseras. Klass B-autoklaven används även när förpackat material ska steriliseras och den förekommer ofta inom olika industrier.

Klass N-autoklav

Denna autoklav har något mindre genomträngningsförmåga och passar därför bäst för material som inte är förpackade. Det kan vara verktyg och olika instrument, som finns på en tandläkarpraktik. Klass N-autoklaven är även vanlig på sjukhus där arbetsinstrument måste vara fria från patogener, och den finns även inom skönhetsvården, där det material som använd kan föra smitta vidare till kunderna om de inte steriliseras.

Dessa två är då de vanligaste autoklaverna, men det finns också specialkonstruerade autoklaver för speciella inriktningar. De används först och främst inom framställning och produktion, men i första hand används B-klassen eller N-klassen.

Fördelar med en autoklav

Om du har material som behöver steriliseras och klarar av höga temperaturer, är en autoklav det bästa alternativet. En känslig apparat som är elektrisk är däremot inte lämpad för en autoklav, då behövs ett annat och säkrare alternativ som material mår bra av.