Välja avtal för el 

Att välja ett elavtal kan vara klurigt, framförallt om du aldrig gjort ett byte av elleverantör förut eller kanske aldrig ens tecknat ett elavtal. Precis som för alla avtal är det viktigt att inte ta några beslut lättvindigt. Priser är relevant men inte det viktigaste att titta på i ditt val av elavtal och elhandelsföretag, tipsar elektrikerngöteborg.se/. Nedan följer en lista på saker som är viktiga att tänka på när du ska välja avtal för el. 

Hur hanteras kundklagomål? 

Om du ska välja mellan ett antal olika elhandelsföretag kan det vara lockande att välja det företag som erbjuder bäst priser. Priset må vara viktigt men du får inte glömma att titta på andra aspekter som kan påverka hur prisvärt ett elavtal är. Kontrollera hur elhandelsföretagen hanterar kundklagomål. Har kunder mycket problem med företaget och hur hanteras de? En snabb sökning på internet så hittar du garanterat information gällande kundklagomål och omdömen. Ta till dig denna information och låt det påverka dig i ditt val av elhandelsföretag. Det spelar ingen roll hur billigt ett elavtal är om elen inte kommer fungera som den ska eller problem kommer dyka upp med leverantören. 

Fast eller rörligt pris? 

Ett viktigt beslut i ditt val av elavtal är om du ska välja ett fast eller ett rörligt elpris. Ett rörligt elpris kan variera från månad till månad och baseras på din elanvändning. Ett fast elpris innebär att du betalar samma pris varje månad, oavsett hur hög eller låg elförbrukning du har. Om du har hög elförbrukning och vill veta hur mycket elräkningen kommer kosta varje månad är fast pris att föredra. Ett fast pris brukar ha en marginal så det kan hända att du får betala för mer el än du förbrukat vissa månader. Ett rörligt elpris tjänar många på i det långa loppet eftersom du betalar exakt för den el du använder dig av. Vilket som passar dig bäst beror på din elförbrukning och livsstil. 

Läs villkoren! 

Innan du tecknar ett elavtal är det viktigt att du läser igenom villkoren ordentligt. Följande saker är särskilt viktiga att kontrollera i avtalet för att undvika problem med ditt elhandelsföretag i framtiden. 

  • Kan avtalet brytas vid flytt? Kan du som kund bli ersättningsskyldig? 
  • Vad ligger avgiften på om du som kund bryter avtalet? 
  • Ger du elhandelsföretaget fullmakt för att byta elavtal åt dig? Vad gäller fullmakten och har den någon tidsbegränsning? 
  • Innefattar avtalet några tilläggstjänster som du aktivt måste avsluta för att de inte ska fortlöpa? 
  • Förlängs avtalet automatiskt eller måste du som kund förnya det?